כללי

 1. גבעון שושנה (ע.פ. 50056837) , היא בעליו החוקיים של האתר https://www.givonshosh.co.il/, אשר מציג ומוכר יצירות אומנות של האמנית גבעון שושנה (להלן:"המוצרים")- באתר האינטרנט הנ"ל ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצרי האתר (להלן:"הנהלת האתר", ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק" ו/או "החנות" ו/או "הגלריה" ו/או "האמנית" ו/או "אמן").
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 3. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה וה‎סכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או רכישה טלפונית ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של שבאתר.
 5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, האתר ממליץ למשתמשיו לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 6. על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית‎ ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.

 

תנאי הרכישה והמוצרים

 1. המוצרים הנמכרים באתר הינם יצירות אומנות, פרטיהם מופיעים בדפי האתר השונים ו/או בדף המוצר בפרט ועוד מוצרים נוספים שבעל האתר יחליט להציג בגלריה המקוונת.
 2. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").
 3. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- סוג היצירה, שם האמן, שם היצירה, גודל היצירה הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").
 4. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לבעלה אתר (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה").
 5. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 6. במעמד ביצוע ההזמנה, בעל האתר יבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור בעל האתר יודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
 7. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
 8. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
 9. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

 

אספקת המוצר והפריטים

 1. המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט בעל האתר יחל בהליך השילוח, לפי פרטי המזמין לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה. זמן האספקה יעמוד על 14 ימי עסקים.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח.
 3. תהיה אפשרות לאיסוף עצמי מהגלריה מהסטודיו בכפר רות בשעות הפעילות ובתיאום מראש בלבד.
 4. מחיר המשלוח מחושב אוטומטית על ידי מערכות האתר בהתאם למרחק ומשקל החבילה. המחיר יפורסם ויבקש את אישורכם בקופה בעת התשלום. במידה ויתבצע ביטול עסקה ו/או החזר כספי מכל סיבה ההחזר הכספי יהיה עבור המוצרים בלבד ולא בגין המשלוח ככל ששולם.
 5. אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר באופן מפורט. מעבר לאמור בתקנון זה.
 6. הנהלת האתר לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
 7. להנהלת האתר תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור. כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.
 8. חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.
 9. שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר ו/או צד שלישי האחראי על השליחות (להלן: "אזור החלוקה"). לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת.
 10. במידה ויתברר לבעל האתר כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
 11. על הלקוח ליידע את הנהלת האתר באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
 12. בזמן אספקת המוצר, רשאי בעל האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
 13. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
 14. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי הנהלת האתר כאמור.

 

ביטול עסקת הרכישה

 1. המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת הנהלת האתר וכדין.
 2. החזר כספי יתאפשר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר והוצאת החשבונית ו/או הנפקת פרטי עסקה מתאימים על פי הדין. ההחזר הכספי יתבצע כשהמוצר יוחזר על חשבון הרוכש, לכתובת הגלריה, כשהוא במצב חדש ו/או לא נפגם, לאחר בדיקה ואישור של הגלריה הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי כאמור. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.
 3. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס' 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר. קרי יצירות אומנות בהזמנה אישית עבור לקוח לא יהיה ניתן לבטל עסקה ולקבל עליהם זיכוי כספי.
 4. יובהר כי מרגע שבית העסק מתחיל ברכישת החומרים לשם ביצוע ההזמנה לא יהיה ניתן לבצע את הביטול כאמור.
 5. הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל להנהלת האתר ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.
 6. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
 7. במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.
 8. מדובר בעבודת יד על כן תיתכן סטייה של עד 1 ס"מ לאורך ולרוחב במסגרת . לא תהיה אף טענה בעניין ולא תזכה בהחלפה.
 9. המוצר מיוצר בין היתר מעץ טבעי ועל כן ייתכנו על גביי העץ סימניים טבעיים של העץ. לא תקום אף טענה בעניין.
 10. כל עבודה המוזמנת מהאמונית היא מקור. המוצרים נעשים בעבודת יד בשאיפה להיות זהים לתמונות באתר, ייתכנו שינויים קלים וסטיות מהתמונות שמוצגות באתר בשל עבודת היד. לא יתקבלו טענות בעניין ככל שמדובר בסטיות קלות כאמור.
 11. במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא ו/או יתאפשר לבית העסק לתקנו אך לא תקום עילה לפיצויים.
 12. בכדי להפעיל את הזכות להחלפה או החזר כספי יש לפנות במייל לבית העסק, בפרטי ההתקשרות, במייל יצוין סיבת ההחזרה, ההחלפה. עם אישור קבלת המייל וגמר טיפול יתאפשר לגשת לבית העסק עם המוצר.

 

ביטול עסקה ע"י בעל האתר

 1. במצב בו אזל המלאי של המוצר, הנהלת האתר תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. הנהלת האתר לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום להנהלת האתר הזכות לבטל את העסקה.
 2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית הנהלת האתר לבטל את עסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
 3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל את העסקה.
 4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
 5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה.

 

אחריות על המוצרים

 1. בעל האתר הוא האומן והבעלים של היצירות, מדובר באומנות שכולה בעבודת יד. במידה והמוצר פגום ו/או גורם לנזק כלשהו פנו לבעל האתר.
 2. ניתנת אחריות של שנה על המסגרת והיצירה ככל שנעשה שימוש סביר. אין אחריות על שבר, מכה, לכלוכים וכיוצא בזה. ככלל דברים שאינם קשורים לטיב המוצר.
 3. מכל מקום רצוי לנקוט באמצעים סבירים לשימוש במוצר בהתאם לחומרים והמרכיבים של אותו מוצר ו/או הוראות שבאריזת המוצר ככל שישנם. יודגש כי האחריות- תוקפה והיקף תחולתה תהיה בהתאם להקשר של היצירה והחומריים ממנה היא עשויה, המוצר, מרכיביו, ספקיו. במידה ואין פירוט לתחזוק המוצרים ו/או היצירות, הכללים המחייבים יהיו כמקובל בשוק ו/או בהתאם להוראות של האמנית, הכל בהתאם להקשר ולנסיבות המקרה והמוצר.
 4. ככל שבעל האתר ייבצע את השילוח על ידי צדדים שלישים מטעמו, לפנים משורת הדין וללא נשיאה באחריות יטפל בפניות הקשורות לשילוח כגון נזק שנגרם למוצר תוך כדי השילוח על ידי חברת השליחויות ו/או עיכוב באספקת המוצר שתלויה בשליחים וכיוצא בזה.
 5. בשום אופן בעל האתר לא יישא באף אחריות מאף סוג ישירה ו/או עקיפה בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הסתמכותי ו/או אחר לרבות בכל נושא אחר לרבות חבלה במוצר בעת המשלוח. למשתמש הזכות לבחור כל חברת שליחויות עמה מעוניין לאסוף את יצירות האומנות שנרכשו.
 6. עם זאת בעל האתר ייעשה מאמץ סביר כחלק מהשירות של האתר לטפל בכל פניה אחרת ולפשר (בין הצדדים השונים- כל סכסוך שניראה כי בעל האתר יכול להועיל) ככל שישנה מחלוקת בין הלקוח לאיזשהו גורם הקשור לאתר.

 

שירות לקוחות

 1. במידה ויש צורך בתמיכה, הנהלת האתר תעמיד מייל שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. הנהלת האתר תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות. שעות פעילות טלפוני עובד מ- 9:00 –15:30.

 

פרטי ושעות פעילות הגלריה

 1. מייל: givon.artwork@gmail.com ,טלפון: 08-9761279 כתובת הגלריה: מושב כפר רות 32, חבל מודיעין, מיקוד 73196. שעות פעילות הגלריה: בתיאום טלפוני מראש.
 2. כתובת להחזרת מוצרים: כתובת הגלריה. המשלוחים ייעשו בדואר רשום בלבד.
 3. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

 

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 1. הנהלת האתר תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.
 2. ככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי הנהלת האתר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר מכל מין וסוג שהוא.
 3. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.
 4. יכול שחלק מהמידע האישי יועבר לצדדים שלישיים לצורך אספקת שירות טוב יותר.
 5. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי הנהלת האתר אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים חיצוניים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
 6. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 7. הנהלת האתר מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL/PCI לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.

 

קניין רוחני ובעלות על האתר

 1. כל הזכויות באתר לרבות תמונות, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש השייך לבעת האתר וקניינו הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהנהלת האתר. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 2. התוכן המוצג באתר הוא בבעלות מלאה ובלעדית של בעל האתר ו/או של צדדים שלישיים עימם בעל האתר עובד ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.
 3. היצירות הנמכרות באתר, הזכויות הרוחניות שלהן הם של האמנית. אין להפר את זכויות האמנית על היצירות על פי דין. הפרה שכזאת יכולה לגרור תביעה מצד האמן בנוגע לזכויות המוקנות לו על היצירה כדין.
 4. הזכויות ולרבות זכויות היוצרים שייכים לבעל היצירה המקורי. אין להשתמש באף דרך לרבות שכפול, הפצה, שיווק את הזכויות או חלק מהם ללא הסכמה מפורשת ובכתב של בעל היצירה.

 

תוכן האתר ופרסומות בו

 1. באם הנהלת האתר ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

 

הגבלת אחריות

 1. האתר, שמוצע באתר ומחוצה לו, אשר נעזר בשירותי צד ג'. יצויין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.
 2. יתר על כן בעל האתר, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע"י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג' ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.
 3. האתר עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 4. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.
 5. האמנית אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
  • 1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.
  • 2. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או הנהלת האתר.
  • 3. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי הנהלת האתר ובין אם על ידי צדי ג'.
  • 4. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
 6. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.
 7. ככל שנדרשת הרכבה ו/או התקנה - העלות והאחריות בעניין תחול על הרוכש.
 8. אין הנהלת האתר מתחייבת למלאי ו/או הימצאות לאורך זמן של יצירה מסויימת. מדובר בגלריה פעילה וביצירות מקוריות ובודדות שאין לדעת בזמן אמת באם היצירה לא נמכרה לאחר באותו הזמן. על כן בעת הרכישה דעו כי ייתכן והעסקה לא תצא לפועל בסופו של יום.

 

תנאים נוספים

 1. בכל הנוגע למתנות והטבות יש להישמע לתנאי המבצע לפי ההוראות באתר.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של בעל האתר.
 3. לבעל האתר הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
 4. העל האתר שומר לעצמו את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.
 5. לבעל האתר הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד.
 6. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר התוצר במציאות.
 7. יצוין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אלינו בפרטי לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.
 8. המתעניינים מוזמנים לבקר את האמנית ולראות את יצירתו במציאות בתיאום מראש טרם ההזמנה.
 9. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 10. לבעל האתר ולמי מטעמו הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 11. על אף שבעל האתר מפקח על המידע ונכונותו, אין בעל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי בעל האתר אינו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 12. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי הנהלת האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 13. כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 14. במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.‎